Terveys on työmarkkinamenestyksen perusta

Mediatiedote
Julkaisuvapaa HETI

Terveysongelmien ja heikon työmarkkina-aseman välillä on tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys eli heikentynyt terveys on selkeässä yhteydessä vaikeuksiin työmarkkinoilla. Päätelmät säilyvät vakioitaessa kaksosten jakamia yhteisiä ympäristö- ja perintötekijöitä. Tulokset vahvistavat, että terveyden edistäminen esim. panostamalla ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin tukee samalla myös kiinnittymistä työmarkkinoille.

Nämä tulokset ilmenevät Petri Böckermanin (Palkansaajien tutkimuslaitos ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) ja Terhi Maczulskij’n (Palkansaajien tutkimuslaitos) tutkimuksesta, joka ilmestyi Yhteiskuntapolitiikka-lehden numerossa 6/2017. Englanninkielinen versio tutkimuksesta ilmestyy aikakauskirjassa Scandinavian Journal of Public Health talvella 2018. Tutkimuksen on rahoittanut Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Tutkimuksessa tarkastellaan terveysongelmien yhteyttä pitkän aikavälin työttömyyteen ja todennäköisyyteen päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tutkimuksessa hyödynnetään suomalaista terveyskyselyä epäidenttisille ja identtisille kaksosille. Kaksosaineisto on yhdistetty Tilastokeskuksen kattaviin rekisteritietoihin työmarkkina-asemasta.

Terveysongelmia on mitattu kroonisten sairauksien lukumäärällä ja terveysshokkien avulla, joita on kysytty kaksosilta vuosina 1975 ja 1981. Terveysshokki on mitattu siten, että henkilö on altistunut heikolle työllisyydelle esimerkiksi loukkaantumisesta johtuvan vamman vuoksi. Työttömyyttä on mitattu vuosina 1990–2009 ja jäämistä työkyvyttömyyseläkkeelle vuosina 1990–2004.

Kaksosaineistoa hyödyntämällä pyritään huomioimaan perhetaustaan ja geneettiseen periytyvyyteen liittyvät havaitsemattomat tekijät, jotka vaikuttavat sekä terveysongelmien ilmenemiseen että työmarkkina-asemaan. Näitä havaitsemattomia tekijöitä ja ominaisuuksia ovat muun muassa riskinottohalukkuus, persoonallisuuden piirteet, vanhempien varallisuus sekä geneettinen altistuminen kroonisille terveysongelmille ja huonoille elintavoille.

Terveyden parantamiseen ja ylläpitämiseen kohdistuvien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden yhteiskunnallinen tuotto on huomattava alentuneen työttömyyden ja vähäisempien työkyvyttömyyseläkkeiden muodossa. Nämä piilevät tuotot pitäisi huomioida aiempaa huolellisemmin pohdittaessa panostuksia terveydenhuoltojärjestelmään ja toisaalta arvioitaessa järjestelmään tehtäviä muutoksia

Tiedote PDF-muodossa

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Petri Böckerman
puh. 0400 913 189

Vanhempi tutkija Terhi Maczulskij
puh. 09 2535 7306

Julkaisu

Petri Böckerman ja Terhi Maczulskij:
Terveys – avain menestykseen työmarkkinoilla?
Yhteiskuntapolitiikka, 82, 698–705.