Teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden näkymät syksyllä 2011

Ennustejulkaisut Toimialaennusteet Jose Lahtinen, Markku Lehmus, Eero Lehto

Euroopan velkakriisi ja USA:n talouspolitiikan umpikuja ovat leimanneet kehittyvien maiden talouskehitystä kesästä lähtien. Kasvanut epävarmuus siitä, miten velkaantuneet valtiot selviytyvät veloistaan, on heikentänyt erityisesti Euroopan talousnäkymiä. Suomen osalta on varmistumassa se, että talouskasvu on hidasta tai olematonta tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä ja ensi vuoden alussa. Tämä näkyy viennistä riippuvan teollisuuden ja liikeelämän palveluiden kasvun hidastumisena. Epävarmuus hidastaa myös rakentamista. Kehittyneiden maiden taloustilanteen pysyminen kohtuullisena ja USA:n talousnäkymien kirkastuminen ovat kuitenkin rajoittaneet Euroopan velkakriisin leviämistä ja puhkeamista avoimeksi rahoituskriisiksi. Tämän nojalla voidaan odottaa, ettei euroalue joudu taantumaan vuonna 2012. Tämä mahdollistaa sen, että Suomen kokonaistuotanto kasvaa ensi vuonna noin 2 prosenttia ja vuonna 2013 runsaat 3 prosenttia.