Tärkeä kiinnittää huomiota myös alityöllisyyteen

Labore-blogit Merja Kauhanen

Eurostatin julkaisemien tuoreimpien tilastojen mukaan EU28-maiden työttömyysaste oli lokakuussa 2013 keskimäärin 10,9 prosenttia eli noin 26,6 miljoonaa naista ja miestä oli vailla työtä. Vuoden 2008 alun tilanteeseen verrattuna työttömyysaste on noin neljä prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla ja työttömiä on noin kymmenen miljoonaa enemmän.

Talouskriisi ei ole ainoastaan kasvattanut työttömien määrää EU-maissa, vaan samanaikaisesti on voimakkaasti kasvanut niiden työssäkäyvien määrä, jotka voidaan luokitella alityöllisiksi osa-aikatyötä tekeviksi (underemployed part-time workers). Eurostatin määritelmän mukaan tähän ryhmään kuuluvat ovat osa-aikatyötä tekeviä, jotka haluaisivat tehdä enemmän työtunteja kuin mitä on tarjolla ja ovat myös valmiita vastaanottamaan lisätunteja. Näiden alityöllisten määrä oli vuoden 2013 toisella neljänneksellä noin 10 miljoonaa (4,6 prosenttia 15–74-vuotiaista työllisistä), missä on kasvua vuoden 2008 alusta noin 2,5 miljoonaa.

Alityöllisten osa-aikaisten määrä on kasvanut EU-maista voimakkaimmin Irlannissa sekä Etelä-Euroopan maissa kuten Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa, jotka ovat rankimmin kärsineet myös työttömyyden kasvusta. Näissä maissa alityöllisten osa-aikaisten määrä on moninkertaistunut vuoden 2008 jälkeen eritoten nuorten ryhmässä. Vuoden 2013 toisella neljänneksellä alityöllisten osa-aikaisten suurimmat osuudet työllisistä olivat Espanjassa, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa.

Eurostat on julkaissut tilastotietoa osa-aikatyötä tekevien alityöllisyydestä nimikkeen ’supplementary indicators to unemployment’ eli työttömyyttä täydentäviä indikaattoreita alla vuodesta 2008 alkaen. Eurostatin alityöllisyyttä mittaava indikaattori on rakennettu kuvaamaan ensisijaisesti sitä, miten paljon työvoimaa on osittain käyttämättä ja se on siten täydentävä indikaattori työttömyydelle. Yhdessä nämä kaksi indikaattoria antavatkin paremman kuvan tarjolla olevan käyttämättömän työvoiman määrästä työmarkkinoilla. Politiikkatoimenpiteitä suunniteltaessa on tärkeä katsoa myös alityöllisyyttä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan alityöllisyydellä on samantyyppisiä negatiivisia seurauksia yksilöiden kokemalle hyvinvoinnille kuin työttömyydelläkin. Sillä on merkitystä myös toimeentulolle ja siten se vaikuttaa kulutusmahdollisuuksiin. Soisikin, että työttömyys- ja työllisyyslukujen ohella julkisuudessa kiinnitettäisiin suurempaa huomiota myös alityöllisyyden kehitykseen.