Suomen yritysten t&k-toiminta vertailussa: OECD-hankkeen Suomi-analyysi

Analyysit 3 Jussi Huuskonen, Mika Maliranta

Tiivistelmä

OECD:n microBeRD-projektissa vertaillaan yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa harmonisoiduilla maa-aineistoilla. Tässä analyysissä vertaillaan Suomen tuloksia projektin 21 muun maan tuloksiin. Vertailut koskevat vuosia 2011–2016, mutta Suomen osalta mukana on tuloksia myös vuosilta 2017–2022. Tulokset kertovat Suomen yritysten t&k-toiminnan voimakkaasta rakennemuutoksesta. Vuosina 2017–2022 Suomen pienissä, nuorissa (alle viisi vuotta vanhoissa) yrityksissä on tehty t&k-toimintaa selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina, ja vertailun muissa OECD-maissa aikaisemmin. Suomen t&k-toiminnan rakennemuutos näkyy myös siinä, että vielä 2010-luvun alussa yritysten t&k-toiminta oli kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen keskittynyttä, mutta 2010-luvun jälkipuoliskolta alkaen se on ollut kansainvälisesti vertaillen tavanomaista tasoa. Vertailut myös kertovat, että ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus t&k-toiminnasta on ollut kansainvälisesti katsoen pieni, mutta se on ollut kasvussa. Suomessa soveltavaan tutkimuksen käytettävien menojen osuus kaikista t&k-menoista on ollut pienempi ja kehittämiseen käytettävien menojen osuus suurempi kuin vertailumaajoukossa. Näiden lisäksi analyysissä esitetään joukko muita maavertailuja, jotka täydentävät kuvaa Suomen yritysten t&k-toiminnan piirteistä ja kehityskulusta.

Julkaisun tiedot

Huuskonen, J. & Maliranta, M. (2024), Suomen yritysten t&k-toiminta vertailussa: OECD-hankkeen Suomi-analyysi, Analyysi 2024/3, Labore.