Suomen teollisuuden työntekijöiden palkkarakenne ja työurat paneeliaineiston valossa

Muut julkaisut Labore-tutkimus 78 Juhana Vartiainen

Tutkimus osoitti, että teollisuuden palkanmuodostuksen mekanismeissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia ajanjaksolla 1980-1995. Palkat perustuvat edelleen selvästi työehtosopimusten luokituksiin ja määräyksiin. Vaikka aineisto ei ulotu vuosituhannen vaihteeseen, tulokset ovat pitkälti yleistettävissä myös nykypäivään, sillä palkanmuodostuksen peruspiirteet ja palkkarakenne muuttuvat hyvin hitaasti. Tarkasteluajanjaksolla yritysten tehtävät ja niihin liittyvä valmiudet eriytyivät, niin että tietyissä yrityksissä tehdään yksinkertaisia töitä ja toisissa vaativampia töitä. Suurin muutos vuoden 1995 jälkeen liittyy lmeisesti tulos- ja voittopalkkioiden yleistymiseen.

Julkaistu: 18.9.2000
ISBN: 952-5071-47-2
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk
Lehdistötiedote