Sodan pitkät arvet

Labore-blogit Petri Böckerman

Terveyttä ja työmarkkinoita koskevassa tutkimuksessa on korostettu henkilöiden varhaisten kokemusten vaikutuksia myöhempiin tulemiin. Esimerkiksi on saatu näyttöä sen puolesta, että sillä suhdanneajankohdalla, jona henkilö siirtyy ensimmäistä kertaa työmarkkinoille, on merkittäviä vaikutuksia myöhempään työllisyyteen ja palkkatasoon. Opinnoista valmistuminen ankaran taantuman aikana heikentää ansaintamahdollisuuksia vielä vuosikymmentenkin päästä. Nousukauden aikana valmistuneet ovat sitä vastoin onnekkaita. He nauttivat paremmasta työllisyydestä ja korkeammista tuloista.

Vastaavalla tavalla varhaisilla kokemuksilla on vaikutusta myös aikuisiän terveyteen. Sodat ovat erityisen traumaattisia episodeja. Tämän vuoksi niillä on syytä olettaa olevan poikkeuksellisen tuntuvia vaikutuksia. Toinen maailmansota oli 1900-luvun suurin yksittäinen tragedia. Sen seurauksena yksistään Euroopassa menehtyi 36 miljoonaa ihmistä.

Tuoreessa tutkimuksessa tarkastellaan toisen maailmansodan vaikutuksia ihmisten sosioekonomiseen asemaan ja terveyteen eri Euroopan maissa. Tulokset vahvistavat sen, että henkilökohtaiset varhaiset kokemukset sodasta ja sen aiheuttamista lieveilmiöistä kuten ravinnon puutteesta ovat tärkeitä ennustettaessa henkilöiden terveyden kehitystä aikuisiässä. Sodan jäljet näkyvät useissa eri mittareissa. Niihin lukeutuvat muun muassa masentuneisuus ja yleinen tyytyväisyys elämään. Sotia on siis syytä välttää – monesta syystä.