Returns to return migration: wage premium of Estonian return migrants from Finland

Työpaperit 290 Merja Kauhanen, Mari Kangasniemi

Tutkimuksessa selvitetään Suomesta Viroon palanneiden paluumuuttajien saamaa hyötyä Suomessa hankitusta kokemuksesta Viron työmarkkinoilla. Aineistona käytetään vuonna 2013 kerättyä aineistoa työikäisistä virolaisista paluumuuttajista ja samanikäisistä virolaisista, jotka eivät koskaan ole asuneet ulkomailla. Tulosten mukaan virolaiset paluumuuttajat keskimäärin hyötyvät Suomessa hankitusta kokemuksesta palkkapreemion muodossa. Tuotoissa on kuitenkin suuria eroja sen mukaan, kuinka hyvin virolaiset paluumuuttajat pärjäsivät Suomen työmarkkinoilla.

Julkaistu: 6.2.2014
JEL: J24, J81
ISBN: 978-952-209-128-4 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)