PT:llä tutkitaan taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä

Uutinen

Nykyjärjestelmän taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys on ollut kriisiaikoina erityisen paljon puheenaiheena ja kritiikin alla. PT:n tutkijat ovat mukana THL:n johtamassa, Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, jossa tutkitaan taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä.

Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) osallistuu THL:n vetämään taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä tutkivaan 3+3-vuotiseen STN-hankkeeseen (SustAgeable). PT:n tutkimukset hankkeessa keskittyvät eläkejärestelmän kannustimien ja jakaumavaikutusten tutkimiseen sekä ns. kansantalouden jakaumatilinpidon kehittämiseen. Jakaumatilipidossa huomioidaan koko tulo- ja varallisuusjakauma kansantalouden tilinpidon kanssa yhtenäisesti.

Hankkeessa käytetään laajasti suomalaisia rekisteriaineistoja. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

PT:n tutkimusryhmä: