Perustulokokeilun arviointitutkimus julkaistu taloustieteen huippujournaalissa

Uutinen

Perustulokokeilun työllisyysvaikutuksia koskeva Ohto Kannisen (Labore), Kari Hämäläisen (VATT) ja Jouko Verhon (VATT), artikkeli “Removing Welfare Traps: Employment Responses in the Finnish Basic Income Experiment” on julkaistu kansainvälisesti arvostetussa taloustieteen tiedejulkaisussa American Economic Journal: Economic Policy.

Laboren ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimus osoittaa, että vähimmäistyöttömyysetuuden korvaaminen yhtä suurella perustulolla ja samanaikainen työllistymiskannustimien parantaminen tuo vain vähäisiä työllisyysvaikutuksia. Lisäksi osallistuminen työllisyyttä edistäviin palveluihin pysyi korkeana työnhakuvelvoitteiden poistumisesta huolimatta.

Perustulo herättää suurta kiinnostusta monissa maissa. Suomi toteutti ensimmäisenä maana aidosti satunnaistetun perustulokokeilun vuosina 2017–2018. Perustulokokeiluun valittiin 2 000 henkilöä, joiden vähimmäistyöttömyysetuus korvattiin 560 euron kuukausittaisella perustulolla. Tämä paransi merkittävästi kokeiluryhmän työllistymiskannustimia, sillä työtulot eivät pienentäneet perustuloa. Kokeiluun osallistuminen ei pohjautunut vapaaehtoisuuteen, joten sen vaikutuksista voi tehdä luotettavampia arvioita kuin muissa, vapaaehtoisuuteen perustuvissa kokeiluissa on mahdollista.

Perustulokokeilu oli poikkeuksellinen sosiaaliturvakenttäkoe. Kahden vuoden ajan koeryhmä sai vastikkeetonta perustuloa. Kokeessa havaittiin perustulon nostavan työllisyyttä kokeen toisena vuonna toisin kuin ensimmäisenä, jolloin mitään vaikutusta ei havaittu. Toisen vuoden tulokseen saattoi vaikuttaa voimaan tullut aktiivimalli, joka muutti tilannetta verrokkiryhmälle.  

Osallistuminen aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteisiin pysyi aktiivisena perustuloryhmässä, vaikka osallistuminen olisi tuon kahden vuoden keston ajan ollut vapaaehtoista. Ilmeisesti jokin muukin kuin velvollisuus osallistua toimenpiteisiin kannustaa osallistumaan niihin. Kokeen perusteella aktiivitoimenpiteet eivät kokonaisuudessaan vaikuta niin vastenmielisiltä kuin usein ajatellaan, toteaa Laboren johtava tutkija Ohto Kanninen.  

Perustulokokeilun työllisyysvaikutuksia koskeva tutkimisartikkeli “Removing Welfare Traps: Employment Responses in the Finnish Basic Income Experiment” julkaistiin American Economic Journal: Economic Policy -tiedelehdessä. Se on yksi taloustieteen arvostetuimmista julkaisuista.

Artikkelin julkaisuviikolla American Economic Association valitsi artikkelissa esitetyn kuvion, jossa verrataan kokeiluryhmän ja verrokkiryhmän työllistymistä, viikon kuvakseen.  Uutinen aiheesta löytyy järjestön verkkosivuilta.