Minimum wages and youth employment: Evidence from the Finnish retail trade sector

Työpaperit 238 Petri Böckerman, Roope Uusitalo

Tutkimuksessa tarkastellaan työehtosopimuksissa määräytyvien alimpien taulukkopalkkojen vaikutuksia palkkajakaumaan ja työllisyyteen vähittäiskaupan alalla. Aineistona käytetään EK:n yksityisten palvelualojen palkka-aineistoa vuosilta 1990–2005. Tähän aineistoon on liitetty työehtosopimuksiin perustuvat kaupan alan vähimmäispalkat. Tutkimuksessa käytetään hyväksi erityisesti niitä poikkeuksia, joita vähimmäispalkkoihin sovittiin työmarkkinaosapuolten kesken 1990-luvun puolivälissä. Vuosina 1993–1995 oli mahdollista maksaa työehtosopimuksessa sovittua taulukkopalkkaa matalampaa palkkaa alle 25-vuotiaille nuorille. Tulosten perusteella nuoria koskevilla poikkeuksilla ei ollut vaikutuksia työllisyyteen, vaikka niillä olikin jonkin verran vaikutuksia todellisuudessa maksettuihin palkkoihin erityisesti palkkajakauman alapäässä.

Julkaistu: 1.12.2007
JEL: J31, J51
ISBN: 978-952-209-051-5
ISSN: 1795-1801