Mika Maliranta OECD:n teollisuustyöryhmän puheenjohtajaksi 

Uutinen

Laboren johtaja Mika Maliranta on valittu OECD:n teollisuustyöryhmän (Working Party on Industry Analysis, WPIA) puheenjohtajaksi vuodeksi 2022. WPIA toimii OECD:n teollisuus-, innovaatio- ja yrittäjyyskomitean (CIIE) alaisuudessa. Maliranta on ollut WPIA:ssa vuodesta 2014 alkaen. 

WPIA analysoi kansantalouksien yritystoiminnan menestyksen tekijöitä. Se kehittää yhteistyössä kansallisten tilastovirastojen kanssa tähän tarkoitukseen sopivia tietokantoja ja indikaattoreita, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota maiden väliseen vertailtavuuteen. Analyyseissä on tarkasteltu etenkin teknologisen kehityksen ja yritysdynamiikan välistä keskinäistä kytkentää sekä dynamiikan merkitystä tuottavuudelle, työllisyydelle ja talouden kasvulle. Analyyseissä kiinnitetään huomiota taustatekijöihin sekä siihen, millaisilla politiikkatoimilla voidaan parhaiten korjata markkinoiden epäonnistumisia (ks. https://www.oecd.org/sti/dynemp.htm ja https://www.oecd.org/sti/ind/multiprod.htm). 

Maliranta pitää tehtävää kiehtovana näköalapaikkana muun muassa siksi, että WPIA:ssa tehtävät eri maiden yritys- ja henkilöaineistoihin perustuvat analyysit tarjoavat arvokasta tietoa Suomen talouspolitiikan valmistelun tarpeisiin. Analyyseissä kiinnitetään huomiota siihen, mitkä tekijät vahvistavat talouden sopeutumis- ja uusiutumiskykyä sekä siihen, miten voidaan varmistaa, että mitkään väestöryhmät eivät jää osattomaksi tai peräti kehityksen jalkoihin.  

Suomen kansantalous kohtasi noin 15 vuotta sitten takaiskuja, jotka osuivat laajasti ja syvälle kansantalouden tuottavuuden perustuksiin. Ilmastonmuutos ja sen edellyttämä teknologinen murros kasvattavat talouden uudistumisen tarvetta entisestään. Ja tämän kaiken tämän päälle tuli vielä koronapandemia. Tällaisessa tilanteessa tuottavuuskasvun uuden pohjan rakentamiseen tarvitaan innovointia sekä talouden rakenteiden muutosta yritystasolla aikaisempaakin kipeämmin. Maliranta sanoo, että ”WPIA:ssa tehtävät laajoihin yritystason aineistoihin perustuvat vertailevat analyysit auttavat ymmärtämään uudistumisen ongelmia, viiveitä ja politiikkatarpeita.”