Micro-level evidence on wage rigidities in Finland

Työpapereita 219 Petri Böckerman, Seppo Laaksonen, Jari Vainiomäki

Tutkimuksessa tarkastellaan palkkojen nimellistä ja reaalista jäykkyyttä alaspäin Suomessa käyttäen yksilötason aineistoja työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkoista vuosilta 1985– 2001. Tulokset osoittavat, että palkoissa oli 1990-luvulla joustavuutta makrotaloudellisessa mielessä. Erityisesti 1990-luvun alun ankaran laman aikana reaalipalkkojen jäykkyys alaspäin heikkeni ja suuri osa työntekijöistä koki reaalipalkan alenemisen. Yksilötason palkanmuutosten perusteella palkat ovat kuitenkin Suomessa kiistatta jäykkiä alaspäin. Kansainvälisen vertailun valossa Suomi kuuluu korkean reaalisen jäykkyyden maihin eurooppalaisittainkin tarkasteltuna. Lamavuosien jälkeen palkkojen reaalijäykkyys on palannut takaisin korkealle tasolle, vaikka työttömyys on pysynyt korkeana.

 

Julkaistu: 1.7.2006
ISBN: 952-209-025-5
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa