Mergers and acquisitions as means to transfer technology

Muut julkaisut Tutkimuksia 84 Eero Lehto, Olavi Lehtoranta

Palkansaajien tutkimuslaitoksessa on valmistunut Eero Lehdon (yhteistyössä Tilastokeskuksessa työskentelevän Olavi Lehtorannan kanssa) toteuttama tutkimusprojekti ”Yritysrakenteet sekä tutkimus ja tuotekehitys”, jonka on rahoittanut Tekes. Siinä tutkitaan, miksi, miten ja missä laajuudessa yrityskauppoja käytetään teknologian siirron välineenä. Empiirinen tarkastelu hyödyntää tutkimusta varten koottua yrityskauppa-aineistoa vuosilta 1994–99. Ensimmäinen osa empiiristä tutkimusta tarkastelee yritysten oman tutkimuksen ja tuotekehityksen (T&K) vaikutusta yrityskauppoihin ja fuusioihin. Empiirisen tutkimuksen toisessa osiossa yrityskauppoja selitetään yritysten hallussa olevilla innovaatioilla.

Julkaistu: 13.6.2002
ISBN: 952-5071-73-1
ISSN: 1236-7176
Hinta: 13,46 €
Lehdistötiedote