Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021

Lausunnot Ilkka Kiema

Lausunto Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018 – 2021

Valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelma perustuu toisaalta perusteettoman pessimistiseen näkemykseen Suomen talouskehityksestä lähivuosina ja toisaalta liioitellun optimiseen näkemykseen hallituksen sopeutustoimien julkista taloutta pitkällä tähtäimellä tasapainottavista vaikutuksista. Hallituksen julkisen talouden tilaa kohentavat toimet eivät tuota tavoiteltua julkisen talouden tasapainoa ennen muuta siksi, että verotusta koskevat päätökset supistavat lähivuosina merkittävästi julkisen sektorin tuloja. Veroasteen tuntuva lasku ei mahdollista julkisen talouden tasapainotusta ja sopii huonosti suhdannevaiheeseen. Kilpailukykysopimusta tukevien veronkevennysten rinnalla onkin syytä tarkastella myös veropohjaa vahvistavia toimia ja valikoivia veronkorotuksia.