Labour Market Effects of Polytechnic Education Reform: The Finnish Experience

Työpaperit 233 Petri Böckerman, Ulla Hämäläinen, Roope Uusitalo

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutuksia vastavalmistuneitten asemaan työmarkkinoilla. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen asteittainen toteuttaminen tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet uudistuksen arviointiin. Tutkimuksessa verrataan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneitten työllisyyttä ja tulotasoa samoista oppilaitoksista ennen uudistusta valmistuneitten työllisyyteen ja tulotasoon. Tutkimus perustuu suureen yksilötason aineistoon, johon on eri rekistereitä yhdistelemällä koottu tietoja 50 prosentista 1990-luvulla eri oppilaitoksista valmistuneista. Selvästi suurin vaikutus amk-uudistuksella oli kaupan ja hallinnon alalla, missä koulutuksen pituus ja rakennekin muuttui merkittävimmällä tavalla. Tradenomien työllisyystilanne on oleellisesti parempi kuin samoista kouluista aiemmin valmistuneitten merkonomien. Myös vuosituloilla mitattuna tradenomien työmarkkina-asema on selvästi merkonomeja parempi.

Julkaistu: 1.9.2007
JEL: I21, I23
ISBN: 978-952-209-046-1
ISSN: 1795-1801