Kasvua ilman työpaikkoja? 1990-luvun kokemuksia, Yhteenvetoraportti

Muut julkaisut Tutkimukset 77 Pekka Sauramo

Tutkimuksessa selvitetään sitä, onko talouskasvun ja työllisyyden välinen suhde muuttunut Suomessa 1990-luvun lamavuosina ja talouden elpymisvaiheessa. Kasvun ja työllisyyden välisen suhteen erityispiirteitä tarkastellaan myös toimialoittain. Erityistä huomiota kiinnitetään työn tuottavuuden kasvuun, josta kasvun työllistävyys paljolti riippuu. Talouskasvun ja työllisyyden välistä suhdetta muuttaa työn tuottavuuden kasvun kiihtyminen, ei tasainen tuottavuuden kasvu.

Julkaistu: 4.1.2000
ISBN: 952-5071-45-6
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk
Lehdistötiedote