Johtamiskäytäntöjen laatu Suomen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vertaisarvioidut julkaisut Mika Maliranta, Juho Jokinen, Antti Sieppi
Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan johtamiskäytäntöjen laatua Suomen ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitoksissa. Analyysissä käytetään samaa menetelmää (WMS-menetelmä), jota taloustieteilijät ovat viime vuosina menestyksellisesti soveltaneet useissa maissa ja useilla toimialoilla. Tulosten mukaan Suomen ammatillisen peruskoulutuksen johtamiskäytäntöjen laatu on keskimäärin sangen hyvä. Suhteelliset vahvuudet liittyvät opetustoiminnan käytäntöihin ja suhteelliset heikkoudet henkilöstöjohtamisen käytäntöihin. Keskiarvot peittävät kuitenkin alleen suurta vaihtelua sekä koulutuksen järjestäjien välillä että saman koulutuksen järjestäjän eri oppilaitosten välillä. Johtamiskäytäntöjen laadun yhteys tulosrahoitusmittariston tuloksiin on jossain määrin epäselvä ja jopa ristiriitainen.

Julkaisun tiedot

Jokinen, J., Sieppi, A., & Maliranta, M. (2018), Johtamiskäytäntöjen laatu Suomen ammatillisessa peruskoulutuksessa, Kansantaloudellinen aikakausikirja, 114(2), 176–189.

Linkki julkaisuun
  • ISSN:0022-8427