Job Disamenities, Job Satisfaction and on-the-Job Search: Is There a Nexus?

Työpaperit 208 Petri Böckerman, Pekka Ilmakunnas

Tutkimuksessa tarkastellaan epämukavien työolojen vaikutusta työllisten työnetsintään suomalaisilla työmarkkinoilla. Tulosten mukaan epämukavissa työolosuhteissa työskentelevillä on enemmän työpaikan vaihtoaikeita ja he ovat myös halukkaampia lopettamaan kokonaan työnteon. Lisäksi he etsivät aktiivisemmin korvaavaa työpaikkaa. Tulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan epämukavat työolot pahentavat työtyytymättömyyttä ja nimenomaan työtyytymättömyys lisää työpaikan vaihtoaikeita ja korvaavan työpaikan etsintää.

Julkaistu: 1.12.2004
JEL: J28, J31, J64
ISBN: 952-209-007-7
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa