International outsourcing and labour demand: Evidence from Finnish firm-level data

Työpaperit 252 Petri Böckerman, Elisa Riihimäki

Tutkimuksessa tarkastellaan ulkoistamisen (välituotepanosten tuonti ulkomailta) vaikutuksia teollisuusyritysten työllisyyteen Suomessa. Tulokset osoittavat, että ulkoistamisella ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia.

Julkaistu: 1.8.2009
JEL: F16, F23
ISBN: 978-952-209-070-6
ISSN: 1795-1801