Innovative Work Practices and Sickness Absence: What Does a Nationally Representative Employee Survey Tell?

Työpaperi 255 Petri Böckerman, Edvard Johansson, Antti Kauhanen

Tutkimuksessa tarkastellaan työpaikkainnovaatioiden vaikutuksia sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin. Työpaikkainnovaatioilla tarkoitetaan itseohjautuvia tiimejä, informaation jakamista, työnantajan tarjoamaa koulutusta sekä kannustinpalkkausta. Tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimusta vuodelta 2008. Yhden yhtälön mallien perusteella havaitaan, että työpaikkainnovaatiot kasvattavat työntekijöiden ja alempien toimihenkilöiden lyhyitä sairauspoissaoloja. Kahden yhtälön mallien avulla, joissa voidaan huomioida se, että työpaikkainnovaatiot ovat endogeenisia muuttujia päädytään puolestaan siihen, ettei työpaikkainnovaatioilla ole yhteyttä sairauspoissaoloihin eikä työtapaturmiin.

Julkaistu: 1.10.2009
JEL: I12, J28
ISBN: 978-952-209-074-4
ISSN: 1795-1801