Ikäihmisten asumispalveluiden järjestäminen – Yksityisen ja kunnallisen tuotannon vertailua sekä kokemuksia kilpailuttamisesta

Muut julkaisut Raportit 21 Heikki Taimio, Timo Sinervo

Ikäihmisten asumispalveluiden tuottavuutta pyritään nostamaan, jotta kunnat pystyisivät vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen tulevaisuudessa. Onko yksityisten palveluntuottajien käyttö vastaus tähän haasteeseen? Miten käy hoidon laadun ja henkilöstön hyvinvoinnin? Toimivatko nykyiset palveluiden kilpailuttamistavat? Kirjassa pureudutaan ikäihmisen asumispalveluiden kustannusten, laadun ja henkilöstön hyvinvoinnin eroihin yksityisten ja kunnallisten tuottajien välillä. Toisena teemana on kuntatilaajien ja yksityisten palveluntuottajien kokemukset kilpailutuksista. Tutkimuksessa on käytetty tilastollisista aineistoa sekä haastatteluita.

Julkaistu: 13.4.2011
ISSN: 1795-2832
Lehdistötiedote
Julkaisu PDF-muodossa