Eurooppalainen palkkavertailu ammateittain: tuloksia EU-SILC-aineistosta

Työpaperit 298 Tomi Husa

Tutkimuksessa tehdään eurooppalaista palkkavertailua hyödyntämällä Eurostatin EU-SILC -aineistoa. Tutkimus toimii osaltaan jatkona Kangasniemen, Yanarin ja Sauramon (2014) raportille Suomalainen palkkataso EU-vertailussa. Tutkimuksen pääpaino on valikoitujen ammattien palkkojen kansainvälisessä vertailussa. Tulosten perusteella ammattikohtaisten palkkavertailujen maiden suuruusjärjestys noudattaa melko pitkälti samaa järjestystä kuin tarkastellessa kaikkia palkansaajia. Kansainvälisten palkkaerojen suuruus ja palkkojen suhde oman maan keskipalkkaan sisältävät kuitenkin jonkin verran ammatti- ja maakohtaista vaihtelua. Myös valikoitujen ammattien palkkojen kehitys vuosina 2008–2012 poikkeaa maittain.

Julkaistu: 3.11.2015
ISBN: 978-952-209-142-0 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)