Enemy of Labour? Analysing the Employment Effects of Mergers and Acquisitions

Työpapereita 221 Petri Böckerman, Eero Lehto

Tutkimuksessa tarkastellaan yrityskauppojen työllisyysvaikutuksia käyttäen yhdistettyä aineistoa vuosilta 1989–2003. Aineisto kattaa kaikki sektorit. Vertaamme kansainvälisten yrityskauppojen vaikutuksia sekä kotimaisiin yrityskauppoihin että yritysten sisäisiin rakennejärjestelyihin. Tulosten valossa kansainväliset yrityskaupat vähentävät työllisyyttä teollisuudessa. Kansainvälisten yrityskauppojen vaikutukset ovat muilla toimialoilla huomattavasti heikompia. Kotimaiset yrityskaupat ja yritysten sisäiset rakennejärjestelyt johtavat myös tyypillisesti työllisyyden heikkemiseen, mutta vaikutukset vaihtelevat sektoreittain.

Julkaistu: 1.9.2006
JEL: G34, J23, L23
ISBN: 952-209-028-X
ISSN: 1795-1801