Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen henkilötietosuojalain mukaisesti (11.10.2019).

Rekisterien nimet

  1. Laboren uutiskirjeen osoiterekisteri
  2. Laboren seminaarikutsun osoiterekisteri

Rekisterinpitäjä

Työn ja talouden tutkimus LABORE
Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki
puh. 09 2535 7330

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  1. Laboren uutiskirjeen osoiterekisterin tietoja käytetään sidosryhmäviestintään, kuten sähköisten tiedotteiden, uutiskirjeiden sekä kutsujen lähettämiseen.
  2. Laboren seminaarikutsun osoiterekisterin tietoja käytetään seminaarikutsujen lähettämiseen.

Tietoja ei käytetä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin. Sekä uutiskirjeen että seminaarikutsun tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen/seminaarikutsun lopusta löytyvästä linkistä.

Rekisterien tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite

Tietolähteet

Tiedot rekisteröidyistä saadaan Laboren verkkosivujen uutiskirjeen tilauslomakkeiden kautta tai luotettavista julkisista lähteistä.

Tietojen siirto tai luovutus

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle eikä niitä luovuteta muihin organisaatioihin.

Rekisterien suojaus

Rekistereitä ylläpidetään sähköisen tietojärjestelmän avulla. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Manuaalista aineistoa ei ole.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jaana Toivainen
johdon assistentti
Puh. +358-40 940 1943
jaana.toivainen@labore.fi