Mika Maliranta OECD:n teollisuustyöryhmän puheenjohtajaksi

T&Y 1/2022 Laboren uutisia Essi Lindberg
 • Tutkimusjulkaisut

  Muualla julkaistut tutkimukset

  Työpaperit

 • Milla Nyyssölä Ulkoministeriön OECD:n pysyvään koordinaatioryhmään

  Milla Nyyssölä

  Laboren johtava tutkija Milla Nyyssölä on nimitetty ulkoministeriön OECD-asioiden pysyvän koordinaatioryhmän varsinaiseksi edustajaksi 1.1.2022–31.12.2024.

  OECD-asioiden pysyvän koordinaatioryhmän tavoitteena on pyrkiä ohjaamaan OECD:n sisältötyötä Suomelle hyödylliseen suuntaan ja edistämään sisältötyön hyödyntämistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Työryhmän suppea kokoonpano koostuu valtionhallinnon edustajista ja laaja kokoonpano näiden lisäksi keskeisten etujärjestöjen ja tutkimuslaitosten edustajista.

  OECD:n sisältötyötä pyritään ohjaamaan Suomelle hyödylliseen suun­taan valmistelemalla ja yhteensovittamalla näkemyksiä keskeisiin OECD:n strategisiin linjauksiin ja työpriorisointeihin. Tavoitteena on edistää OECD:n sisältötyön, vertailevan analyysin ja politiikkasuositus­ten tunnettavuutta ja hyödyntämistä Suomessa.

 • Labore mukana järjestämässä pohjoismaista kehitystaloustieteen konferenssia

  Kahdeskymmenes Nordic Conference in Development Economics (NCDE) järjestetään Helsingissä 15.–16. kesäkuuta 2022. Konferenssin pääjärjestäjinä toimivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Helsinki GSE. Mukana on myös pohjoismainen kehitystaloustieteellisen tutkimuksen verkosto, johon Labore kuuluu.

  Konferenssin tarkoituksena on koota yhteen kehitystaloustieteen tutkijoita pohjoismaista ja muualtakin maailmalta. Pääluennoitsijaksi on kutsuttu Karen Macours Paris School of Economicsista. Toinen pääpuhuja on Leonard Wantchekon Princetonin yliopistosta.

  Konferenssin Call for Papers on auki 31.3.2022 saakka. Lisää tietoa konferenssin aikatauluista ja ilmoittautumisesta löytyy NCDE 2022:n verkkosivuilta.

  NCDE 2022 järjestämistoimikunta

  • Miri Stryjan (Aalto yliopisto)
  • Jukka Pirttilä (Helsingin yliopisto ja VATT)
  • Kalle Hirvonen (IFPRI ja UNU-WIDER)
  • Ritva Reinikka (Aalto yliopisto)
  • Milla Nyyssölä (Labore)
  • Pertti Haaparanta (Aalto yliopisto)
Mika Maliranta
Kuva: Maarit Kytöharju

Laboren johtaja Mika Maliranta on valittu OECD:n teollisuustyöryhmän (Working Party on Industry Analysis, WPIA) puheenjohtajaksi vuodeksi 2022. WPIA toimii OECD:n teollisuus-, innovaatio- ja yrittäjyyskomitean (CIIE) alaisuudessa. Maliranta on ollut WPIA:ssa vuodesta 2014 alkaen.

Maliranta pitää tehtävää kiehtovana näköalapaikkana muun muassa siksi, että WPIA:ssa tehtävät eri mai­den yritys- ja henkilöaineistoihin perustuvat analyysit tarjoavat arvokasta tietoa Suomen talouspolitiikan valmistelun tarpeisiin. Analyyseissä kiinnitetään huomiota siihen, mitkä tekijät vahvistavat talouden sopeutumis- ja uusiutumiskykyä sekä siihen, miten voidaan varmistaa, että mitkään väestöryhmät eivät jää osattomaksi tai peräti kehityksen jalkoihin.

Kirjoittaja