School selectivity and mental health: Evidence from regression discontinuity design

Työpapereita 333 Tiina Kuuppelomäki

Vaikka kouluympäristö muodostaa suuren osan nuorten elämästä ja sillä voi siten olla suuri vaikutus mielenterveyteen, varsin vähän tiedetään miten koulun ominaisuudet, kuten valikoivuus, vaikuttavat opiskelijoiden mielenterveyteen. Tässä artikkelissa tutkitaan miten selektiivisemmässä lukiossa opiskelu vaikuttaa opiskelijoiden mielenterveyteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä käyttäen regressio epäjatkuvuus menetelmää. Tutkimuksessa havaitaan, että vaikka selektiivisempään lukioon pääsyllä ei ole merkittäviä kokonaisvaikutuksia opiskelijoiden mielenterveyteen, vähentää se mielenterveyspalveluiden käyttöä ylioppilaskirjoitusten aikaan. Positiivisia vaikutuksia löydetään myös, kun selektiivisyysero selektiivisen ja vähemmän selektiivisen koulun välillä on suuri.

 

Avainsanat: koulutus, toisen asteen koulutus, mielenterveys, selektiivisyys, vertaisryhmä