Yrityskaupat Suomessa 1989–2003. Yrityskauppojen vaikutukset henkilöstön ja toimipaikkojen määrään sekä tuottavuuteen

Muut julkaisut Tutkimuksia 100 Eero Lehto

Yrityskaupat Suomessa keskimäärin supistavat henkilöstön kokoa ja parhaimmillaan kohentavat työn tuottavuutta. Kauppojen vaikutukset ovat heikompia silloin, kun ostaja tulee ulkomailta. Ulkomaisten ostajien tekemien kauppojen vaikutukset rajoittuvat henkilömäärän supistamiseen ja toimipaikkojen lakkauttamiseen. Kotimaisten ostajien tekemillä kaupoilla on myös tällaisia supistavia vaikutuksia, mutta lisäksi ne edistävät uusien toimipaikkojen perustamista ja työn tuottavuuden parantumista.

Julkaistu: 22.5.2006
ISBN: 952–209–024–7
Lehdistötiedote