Ylipaino painaa palkkaa

Labore-blogit Petri Böckerman

Ihmiset ottavat usein tietämättään huomattavia riskejä tehdessään terveyttään koskevia valintoja. Aiemman tutkimuksen perusteella mm. tupakointi, alkoholin liiallinen kulutus ja liikkumattomuus voivat murentaa menestystä työmarkkinoilla. Tähän on kaksi keskeistä syytä. Riskikäyttäytyminen rapauttaa pitkällä aikavälillä terveyttä ja heikentää työtehoa. Tämän lisäksi mm. tupakointi voi johtaa siihen, että henkilöä syrjitään työelämässä.

Ylipaino on paisunut voimakkaasti teollisuusmaissa viimeisten vuosikymmenten aikana. Ylipaino on tutkimusten mukaan vahvassa yhteydessä heikkoon menestykseen työelämässä. Menestystä mitataan tavallisesti työllisyydellä ja palkkatasolla.

Ylipainon ja palkkatason välillä on ilmeisen kaksisuuntainen yhteys, koska matala palkkataso voi johtaa siihen, että henkilö syö epäterveellisesti sekä kuluttaa runsaasti rasvaisia ja sokerisia ravintoaineksia. Tämän vuoksi tarvitaan myös tarkasteluja, joissa pyritään tunnistamaan ylipainon kausaalinen vaikutus menestykseen työelämässä. Tuoreen, ylipainon geneettistä vaihtelua hyödyntävän suomalaistutkimuksen perusteella ylipaino johtaa matalampaan palkkatasoon. Herkkunyytit siis painavat – myös palkkaa.