Yksityisen ja kuntasektorin väliset palkkaerot – onko maakunnalla väliä?

Uutinen Eetu Isotalo, Terhi Maczulskij

PT:n ja ETLA:n tutkijat julkaisivat tänään Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä tutkimusartikkelin, jossa tarkastellaan yksityisen ja kuntasektorin välisiä palkkaeroja Suomen maakunnissa. Tulosten mukaan alhaisen työttömyyden maakunnissa yksityisen ja kuntasektorin välinen palkkaero on tyypillisesti suurempi. Esimerkiksi Uudellamaalla yksityisen sektorin työntekijät ansaitsevat kunta-alan työntekijöitä paremmin (6 %), mutta Etelä-Karjalassa heikommin (3 %). Miehet ansaitsevat paremmin yksityisellä sektorilla lähes kaikissa maakunnissa (2–10 %), kun taas naisilla palkkaerot kääntyvät marginaalisesti kunta-alan työntekijöiden hyväksi (1–4 %), pois lukien Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.

Alueiden väliset palkkaerot voivat asettaa maakunnat eriarvoiseen asemaan

Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkastellaan yksityisen ja kuntasektorin välisiä palkkaeroja maakunnittain. Lisäksi palkkaerot lasketaan erikseen sekä miehille että naisille.

Kuvio 1: Kuviossa on esitetty sektorien väliset palkkaerot alueittain ja sukupuolittain. Yksityisen sektorin palkat ovat kunta-alaa suurempia kuvion arvojen ollessa positiivisia. Vastavuoroisesti negatiivisilla arvoilla palkkaerot ovat kunta-alan hyväksi.

Tutkimuksen tulosten mukaan alhaisen työttömyyden maakunnissa yksityisen ja kuntasektorin välinen palkkaero on tyypillisesti suurempi. Esimerkiksi Uudellamaalla yksityisen sektorin työntekijät ansaitsevat kunta-alan työntekijöitä paremmin (6 %), mutta Etelä-Karjalassa heikommin (3 %). Miehet ansaitsevat paremmin yksityisellä sektorilla lähes kaikissa maakunnissa (2–10 %), kun taas naisilla palkkaerot kääntyvät marginaalisesti kunta-alan työntekijöiden hyväksi (1–4 %), pois lukien Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.

”Yksityisen sektorin korkeampi palkkataso voi aiheuttaa rekrytointiongelmia pätevien työntekijöiden saamiseksi kuntasektorille niissä maakunnissa, joissa kuntasektorin työpaikoissa on matalampi palkkataso. Näin ollen alueiden väliset palkkaerot voivat asettaa maakunnat eriarvoiseen asemaan.”, toteavat tutkijat.

Tutkimuksen toteutus ja aineistot

Sektorien välisiä palkkaeroja tarkastellaan Blinder-Oaxaca hajontamenetelmällä, hyödyntäen palkansaajien havaittuja taustaominaisuuksia. Menetelmässä palkkaero jaetaan sekä selittävään että ei-selittävään osaan. Näistä ei selittävä osuus kuvaa sektorien välistä palkkaeroa, mikä ei selity palkansaajien ominaisuuksilla. Tutkimuksen aineistona käytetään Tilastokeskuksen palkkarakenneaineistoa vuosilta 2014–2016.

Linkki tutkimusartikkeliin.

Tutkijat: