Who stay unwillingly in a job? A study based on a representative random sample of employees

Työpaperit 245 Petri Böckerman, Pekka Ilmakunnas, Markku Jokisaari, Jukka Vuori

Tutkimuksessa tarkastellaan työpaikan vaihtoaikeita, työn etsintää sekä todellisia työpaikan vaihtoja viiden vuoden seurantajakson aikana. Tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimusta. Tutkimuksessa eritellään epämukavien työolojen, työorganisaation sekä työpaikan vaihtomahdollisuuksiin liittyvien tekijöiden vaikutusta. Tulosten valossa epämukavat työolot, heikot etenemismahdollisuudet nykyisessä työpaikassa, syrjintä, työnjohdon heikko tuki sekä mielenterveydelliset oireet lisäävät todennäköisyyttä, että henkilö työskentelee vastentahtoisesti nykyisessä työpaikassaan. Ko. tekijät lisäävät todennäköisyyttä olla vastentahtoisesti nykyisessä työpaikassa, koska ne lisäävät työpaikan vaihtohalukkuutta, mutta ne eivät lisää todellisen vaihdon todennäköisyyttä.

Julkaistu: 1.10.2008
ISBN: 978-952-209-062-1
ISSN: 1795-1801