Vuokralla asuvat perheet kärsivät inflaatiosta vähiten

Ennustejulkaisut Esimerkkiperheet Erillisartikkelit Veera Nippala
Kuva: Ken Haines, Pixabay.

Inflaation ja asuntolainojen korkojen kasvaessa esimerkkiperheiden inflaatioon vaikuttaa merkittävästi se, asuuko perhe vuokralla vai omistusasunnossa. Vaikutusta on myös sillä, onko omistusasunto velallinen vai velaton. Seuraavassa tarkastellaan palkansaajaesimerkkiperheitä (hyvätuloista pariskuntaa, toimihenkilöperhettä ja työntekijäperhettä) sekä sitä, miten näiden esimerkkiperheiden asumismuodot vaikuttavat perheiden inflaatioon, asumiskustannuksiin ja reaalituloihin.

Raportin muissa laskelmissa hyvätuloinen pariskunta asuu velattomassa omistusasunnossa. Toimihenkilöperhe puolestaan asuu omistusasunnossa, jossa heillä on 150 000 euroa asuntolainaa ja työntekijäperhe 80 neliömetrin vuokra-asunnossa. Taulukossa 1 raportoidaan näille perheille inflaatioluvut kolmessa tilanteessa: tilanteessa, jossa he asuvat vuokralla 80 neliömetrin asunnossa, velattomassa omistusasunnossa ja omistusasunnossa, josta on maksettavana 150 000 euroa asuntolainaa. Asumismuoto vaikuttaa perheiden kulutuskoreihin ja sitä kautta perhekohtaiseen inflaatioon.

Taulukko 1. Perhekohtaiset inflaatio eri asumismuodoilla 2020–2025

Perhekohtaiset inflaatiot eri asumismuodoilla 2020–2025

Havaitsemme että vuokralla asuvilla perheillä on vuotta 2025 lukuun ottamatta omistusasunnossa asuvia pienempi inflaatio. Vuokralla asuvien perheiden suurin asumismeno on vuokra, ja vuokrat ovat viime vuosina kasvaneet melko maltillisesti. Ennustamme vuokrien kasvavan maltillisesti myös lähivuosina. Vuokralla asuvilla menee rahaa myös esimerkiksi sähköön, mutta vähemmän kuin omistusasunnossa asuvilla. Laskelmissamme velallisessa omistusasunnossa asuvilla perheillä on muita asumistyyppejä korkeampi inflaatio. Velallisessa omistusasunnossa asuvat perheet käyttävät vastikkeen lisäksi melko suuren osan kulutuksestaan asuntolainan maksuihin ja huomattavasti kohonneet korot vaikuttavatkin merkittävästi velallisten kotitalouksien inflaatioon.

Kuvio 1. Asumisen kustannusindeksi, hyvätuloinen pariskunta, 2020–2025

Asumisen kustannusindeksi, hyvätuloinen pariskunta, 2020–2025

Kuvio 2. Asumisen kustannusindeksi, toimihenkilöperhe, 2020–2025

Asumisen kustannusindeksi, toimihenkilöperhe, 2020–2025

Kuvio 3. Asumisen kustannusindeksi, työntekijäperhe, 2020–2025

Asumisen kustannusindeksi, työntekijäperhe, 2020–2025

Kuviot 1–3 esittävät asumismenojen indeksilukujen kehitystä esimerkkiperheissä eri asumismuodoilla. Kukin indekseistä kuvaa asumiskustannusten muutosta vuoteen 2020 verrattuna. Vuokra-asujien asumiskustannusten kasvavat omistusasujia vähemmän ja kumuloitumisen vuoksi ero omistusasujiin on tarkastelujakson lopussa huomattava. Velallisessa ja velattomassa omistusasunnossa asuvien perheiden asumiskustannukset kehittyivät samankaltaisesti vuoteen 2022 asti. Sen jälkeen loppuvuodesta 2022 alkaneet ohjauskoron nostot alkoivat vähitellen näkyä asuntolainojen koroissa. Seurauksena velallisessa asunnossa asuvien perheiden asumiskustannukset lähtivät eriämään velattomassa asunnossa asuvien perheiden asumiskuluista.

Kuvio 4. Alaerien vaikutus reaalitulojen muutokseen ja reaalitulon muutos, asuntovelallinen hyvätuloinen pariskunta

Alaerien vaikutus reaalitulojen muutokseen ja reaalitulojen muutos, asuntovelallinen hyvätuloinen pariskunta, 2020–2025

Kuvio 5. Alaerien vaikutus reaalitulojen muutokseen ja reaalitulon muutos, asuntovelallinen toimihenkilöperhe

Alaerien vaikutus reaalitulojen muutokseen ja reaalitulojen muutos, asuntovelallinen toimihenkilöperhe, 2020–2025

Kuvio 6. Alaerien vaikutus reaalitulojen muutokseen ja reaalitulon muutos, asuntovelallinen työntekijäperhe

Alaerien vaikutus reaalitulojen muutokseen ja reaalitulojen muutos, asuntovelallinen työntekijäperhe, 2020–2025

Kuvioissa 4–6 velallisissa asunnoissa asuvien perheiden reaalitulojen muutos jaetaan osiin. Perheen reaalituloihin vaikuttaa perheen tulojen muutos ja perhekohtainen inflaatio. Perhekohtainen inflaatio jaetaan laskelmissamme edelleen asuntolainojen korkoihin, asumiseen ja muuhun inflaatioon. Nettotulojen vaikutus reaalituloihin on odotetusti positiivinen, mikä tarkoittaa, että nimellispalkat ovat kasvaneet. Vuosina 2020 ja 2021 perheiden nettotulojen muutos oli suunnilleen samansuuruinen tai hieman suurempi kuin perhekohtainen inflaatio, joten perheiden reaalitulot pysyivät ennallaan tai kasvoivat hieman. Vuosina 2022 ja 2023 perhekohtaiset inflaatiot ovat nettotulojen muutosta suurempia ja reaalitulot heikkenevät. Erityisesti vuonna 2023 suuri osa perheiden inflaatiosta johtuu asuntolainojen korkojen noususta sekä muusta asumiskustannusten noususta. Vuonna 2024 asumiskustannusten merkitys vähenee. Nettotulot kasvavat perhekohtaista inflaatiota enemmän ja seurauksena reaalitulot kasvavat hieman.