Viljelmistä ja viljelijöiden työstä ja tuloista 1980-luvun alussa

Työpaperi 28 Laaksonen Seppo