Valtiontalouden tarkastusviraston pitäisi kiinnittää arvioinneissaan enemmän huomiota julkisen talouden tasapainotussuunnitelmien perustaan

Johtaja Seija Ilmakunnas

Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle Euroopan komission talous- ja rahaliiton kehittämistä koskevista ehdotuksista sekä VTV:n finanssipolitiikan valvonnan raportista

Euroopan komissio julkisti 6.12.2017 joukon EMU:n kehittämistä koskevia ehdotuksia. Ehdotukset on muotoitu kolmessa tiedonannossa (COM (2017) 821, 822 ja 823) sekä neljässä ehdotuksessa (COM (2017) 824, 825, 826 ja 827). Valtioneuvoston kirjelmässä U 4/2018 tarkastellaan komission ehdottamaa finanssipolitiikan uutta, jäsenvaltioiden tasolla toteutettavaa sääntelyä, ja kirjelmässä U 5/2018 tarkastellaan komission ehdosta Euroopan valuuttarahaston perustamisesta. Em. aiheiden lisäksi tässä lausunnossa tarkastellaan VTV:n eduskunnalle erilliskertomuksen esittämää vuoden 2017 Finanssipolitiikan valvonnan raporttia.