Valtion budjettialijäämää olisi ollut syytä supistaa nopeammin

Lausunnot Ilkka Kiema

Lausunto Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2018 (HE 106/2017 vp)

Hallituksen talousarvioesitys on laadittu suhdannekäänteessä, jossa kaikki talousennusteita tekevät instituutiot – myös Valtiovarainministeriö, jonka talousennustetta hallituksen esityksessä hyödynnetään – ovat ripeään tahtiin korjanneet kuluvaa ja ensi vuotta koskevia arvioitaan optimistisemmiksi. Talousarvio on 3,0 miljardia alijäämäinen noususuhdanteesta huolimatta. Muuttuneessa suhdannetilanteessa olisi ollut perusteltua pyrkiä supistamaan budjettitalouden alijäämää nopeammin kuin nyt tapahtuu, mutta viime vuonna suhdannekäänteen alussa solmittu kilpailukykysopimus rajoittaa hallituksen mahdollisuuksia toteuttaa uuteen tilanteeseen paremmin sopivaa, kiristävää finanssipolitiikkaa. Tasapainotukseen oltaisi kuitenkin voitu pyrkiä nykyistä nopeammin esimerkiksi leikkaamalla perusteettomia yritystukia, joiden uudistamiseksi hallitus on toistaiseksi vain asettanut työryhmän.