Uusi kyseenalainen Suomen ennätys

Labore-blogit Pekka Sauramo

Tuoreiden työttömyyslukujen perusteella on saavutettu uusi Suomen ennätys: pitkäaikaistyöttömien eli vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli toukokuussa noin 38 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus on viime aikoina noussut voimakkaasti. Lähimmän vertailukohdan eli 1990-luvun lamavuosien ja 1990-luvun lopun taso saavutettiin viime vuoden loppupuolella, ja nyt häämöttää uusi merkkipaalu 40 prosenttia (kuvio).

Talouspolitiikan kannalta ennätyksessä oleellisinta on, ettei se tullut yllätyksenä. 1990-luvun lama-ajan yksi tärkeimmistä opetuksista oli, että pitkäaikaistyöttömyydestä voi tulla pysyväisluonteinen talouspoliittinen ja yhteiskunnallinen ongelma, jos sen vähentämistä ei pidetä keskeisenä talouspoliittisena tavoitteena. 1990-luvun lamavuosina pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ei kiinnitetty riittävästi huomiota, eikä siihen ole kiinnitetty riittävästi huomiota nykyisenkään kriisin aikana.

Pitkäaikaistyöttömyyttä ei voida vähentää, ellei hallitus ole valmis lisäämään tuntuvasti työllisyysmäärärahoja ja ylipäätään harjoittamaan sellaista työllisyyttä tukevaa talouspolitiikkaa, joka voi lyhyellä aikavälillä lisätä menoja mutta on pidemmällä aikavälillä parasta politiikkaa myös valtiontalouden kannalta.

Suomessa ollaan tekemässä talouspoliittista virhearviota, joka ylittää 1990-luvullakin tehdyt virheet.

ptblogi280616

Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä (%) 1990:1–2016:1