Using twins to resolve the twin problem of having a bad job and a low wage

Työpaperit 294 Petri Böckerman, Pekka Ilmakunnas, Jari Vainiomäki

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella ns. kompensoivien palkkaerojen esiintymistä työmarkkinoilla. Tutkimuksessa käytetään hyväksi suomalaista kaksosaineistoa. Kaksosten vertaamisen avulla voimme kontroloida työolojen valintaan liittyviä havaitsemattomia tekijöitä. Tulokset antavat tukea sille, että epämukavat työolot korvataan ainakin jossakin määrin työntekijöille korkeamman palkan muodossa.

Julkaistu: 30.9.2014
JEL: J28, J31
ISBN: 978-952-209-131-4 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)