Työstä eläkkeelle – tulokehitys ja korvaussuhteet

Muut julkaisut Raportit 18 Ilpo Suoniemi, Juha Rantala

Eläkepolitiikan tavoitteena on turvata kaikille eläkeläisille kohtuullinen kulutustasoja estää köyhyys. Tämä teos sisältää tiiviin ja asiapitoisen katsauksen eläkkeen korvaussuhteesta työstä eläkkeelle siirryttäessä vuosina 1999–2003 ja valottaa näin osaltaan eläketurvalle annettujen tavoitteiden onnistumista.

Julkaistu: 27.5.2010
ISSN: 1795-2832
Lehdistötiedote
Julkaisu PDF-muodossa