Työn organisoinnilla on väliä

Labore-blogit Petri Böckerman

Ihmiset viettävät suuren osan ajastaan töissä. Työpaikka on siksi hyvinvoinnin perusta. Tutkitusti työhyvinvointi vaikuttaa mm. työntekijöiden sitoutumiseen yrityksen tavoitteisiin, vaihtuvuuteen ja yritysten tuottavuuteen.

Työn luonne on muuttunut monissa yrityksissä. Lukuisissa organisaatioissa on otettu käyttöön itseohjautuvat tiimit, kannustinpalkkaus ja työnantajan tarjoama koulutus. Miten nämä uudistukset vaikuttavat työtekijöiden kokemaan hyvinvointiin?

Tilastokeskuksen työolotutkimus sisältää tietoja työntekijöiden kokemasta hyvinvoinnista. Tuoreen tutkimuksen mukaan työn uudet organisointitavat vahvistavat pääsääntöisesti koettua hyvinvointia. Työn organisoinnin yksityiskohdilla on kuitenkin merkitystä ja vaikutukset voivat olla erilaisia riippuen yrityksen ominaisuuksista. Näiden aukkojen tilkitseminen tutkimustiedolla auttaisi osaltaan paremman työympäristön rakentamisessa. Työ voisi olla useammalle ilo.