Tulonjako paperiteollisuudessa vuosina 1955–1977

Työpaperi 8 Mäisti Esa