Tulonjako paperiteollisuudessa vuosina 1955–1977

Työpaperit 8 Mäisti Esa