Top income shares and mortality: Evidence from advanced countries

Työpaperit 257 Petri Böckerman

Tutkimuksessa tarkastellaan huipputulo-osuuksien vaikutusta kuolleisuuteen yhdeksän maan paneeliaineistolla vuosina 1952–1998. Tulosten mukaan huipputulojen osuudella ei ole yhteyttä kuolleisuuteen.

Julkaistu: 1.1.2010
JEL: I12, N30
ISBN: 978-952-209-076-8
ISSN: 1795-1801