The Impacts of M&As on R&D investments

Työpaperit 232 Eero Lehto

Tutkimus tarkastelee yrityskauppojen vaikutuksia yritysten T&K-investointeihin. Tutkimus arvioi erikseen tämän vaikutuksen tuntumista yrityskaupan kohteessa ja ostajassa. Yrityskaupat on jaettu kotimaisiin ja ulkomaisiin. Ulkomaisissa kaupoissa toinen osapuoli on ulkomainen yritys. Kotimaiset kaupat on vielä jaettu tarvittaessa yritysten toimipaikkojen maantieteellisen tai teknologisen läheisyyden mukaan sisäisiin ja välisiin kauppoihin. Kotimaisiin kauppoihin kuuluvat myös sellaiset järjestelyt, joissa toinen osapuoli ei ole yritys. Saadut tulokset osoittavat, että yrityskaupat pyrkivät lisäämään ostajan T&K-investointeja ja taas vähentämään tai pitämään ennallaan kaupan kohteena olevan yrityksen T&K-investointeja. Selvin positiivinen vaikutus yrityskaupalla on sellaisen kotimaisen yrityksen T&K-investointeihin, joka ostaa ulkomaisen yrityksen. Vastaavasti yrityskauppa ei vaikuta juuri lainkaan sellaisen kotimaisen yrityksen T&K-investointeihin, joka tulee ulkomaisen yrityksen ostamaksi. Yrityskauppojen vaikutus yrityksen T&K-investointien tasoon on keskimäärin selvästi positiivisempi kuin T&K-investointeihin suhteutettuna yrityksen liikevaihtoon (T&K-intensiteettiin). Vaikutus T&K-intensiteettiin on negatiivinen jopa sellaisen kotimaisen yrityksen kohdalla, joka ostaa toisen koimaisen yrityksen, puhumattakaan yrityskaupan kohteesta näissä tapauksissa.

Julkaistu: 1.9.2007
JEL: G34, O32
ISBN: 978-952-209-045-4
ISSN 1795-1801