The Effect of Relabeling and Incentives on Retirement: Evidence from the Finnish Pension Reform in 2005

Työpaperit 328 Ohto Kanninen, Terhi Ravaska, Jon Gruber, Satu Nivalainen, Roope Uusitalo

Suomessa toteutettiin vuonna 2005 laaja eläkeuudistus, jossa vanhuuseläkkeen alaikärajaa laskettiin. Tutkimuksessa havaitaan, että ikärajan lasku aikaisti eläkkeelle jäämistä. Kun alaraja laskettiin 65:stä 63:een, myös yleinen eläköitymisikä laski. Taloudellisten kannustimien muutosten vaikutukset eläköitymiseen jäivät paljon heikommiksi alaikärajan muuttamiseen verrattuna. Eläköitymisikään voidaan siis vaikuttaa tehokkaasti ja vähäisin kustannuksin lakisääteistä eläkeikää muuttamalla.

Julkaistu: 6.6.2019
ISBN: 978-952-209-184-0 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: D9, H55, H75, J14, J26
Tiedote