Terveys vaikuttaa työllistymiseen

Labore-blogit Petri Böckerman

Terveys on yksilön hyvinvoinnin perusta. Se vaikuttaa merkittävällä tavalla myös menestykseen työmarkkinoilla. Tuoreessa kotimaisessa tutkimuksessa analysoidaan terveysongelmien yhteyttä pitkällä aikavälillä mitattuun työttömyyteen sekä todennäköisyyteen päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tutkimuksessa käytetään hyväksi terveyskyselyä epäidenttisille ja identtisille suomalaisille kaksosille. Kaksosaineistoa hyödyntämällä voidaan huomioida perhetaustaan ja geneettiseen periytyvyyteen liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat sekä terveysongelmien ilmenemiseen varhaisaikuisuudessa että työmarkkina-asemaan myöhemmällä iällä. Näitä havaitsemattomia tekijöitä ja ominaisuuksia ovat muun muassa persoonallisuuden piirteet ja geneettinen alttius kroonisille sairauksille. Tulokset osoittavat, että vahva terveys tukee merkittävästi yksilön työmarkkinamenestystä.

Terveyden vaikutus kykyyn työllistyä tulisi ottaa huomioon työmarkkinapolitiikan suunnittelussa. Työttömien heikentynyt terveys voi johtaa siihen, että aktivointitoimenpiteiden vaikutukset jäävät arvioituja pienemmiksi.