Taloustieteen jatko-opintopaikka Laboren tohtorihautomossa

Työpaikkailmoitus

­Taloustieteen jatko-opintopaikka Laboressa

Työn ja talouden tutkimus LABORE hakee jatko-opiskelijaa tutkimuslaitoksen yhteydessä toimivaan tohtorihautomoon. Labore tarjoaa paikkaan valitulle henkilölle kolmivuotisen rahoituksen, ohjausta ja tutkimusinfrastruktuurin jatko-opintojen ja väitöskirjatyön tekemiseen.

Edellytyksenä on, että hakija on hyväksytty suorittamaan taloustieteen jatko-opintoja yliopistoon, jossa hänellä on nimetty väitöskirjaohjaaja. Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet menestyksekkäästi taloustieteen jatko-opintojen runkokurssit ja suuntautuvat soveltavaan työn taloustieteen, julkistaloustieteen tai makrotaloustieteen tutkimukseen. Tällä hetkellä haetaan ensisijaisesti makrotaloustieteelliseen tai innovaatioperustaiseen kasvututkimukseen suuntautunutta tutkijaa. Valintaan vaikuttavat mm. suositukset, opinnoista suoriutuminen ja opinnäytteen aihe.

Hakemukset tulee toimittaa 29.5.2022 mennessä tutkimusjohtaja Tuomo Suhoselle, tuomo.suhonen@labore.fi, joka vastaa myös avointa paikkaa koskeviin tiedusteluihin. Hakemukseen liitetään mahdolliset suositukset, ansioluettelo ja opintosuoritusote.

­PhD student position in economics at Labore

Labour Institute for Economic Research LABORE is looking for a PhD student in economics for the institute’s PhD incubator. For the selected person, Labore offers a three-year funding, supervision and research infrastructure for completing his/her doctoral studies and thesis.

Successful candidates are required to hold a PhD student position in economics at a university and receive supervision from a named faculty member. Priority is given to persons who have successfully completed the core courses of PhD studies and who are interested in applied research in labor economics, public economics or macroeconomics. At the moment, our primary interest is in recruiting a researcher specializing in the study of macroeconomics or innovation-based growth. The selection will be based e.g. on recommendations, study performance and the topic of the thesis.

Applications are to be delivered by 29th of May, 2022, to Research Director Tuomo Suhonen, tuomo.suhonen@labore.fi, who will also provide additional information about the open position. Possible recommendations, a CV and a transcript of records are to be attached to the application.