Takaako taantuma pitkät yöunet?

Labore-blogit Petri Böckerman

Vaikeat ajat kolkuttavat nurkan takana. Talouskasvun ehtyminen kasvattaa työttömyyttä ja heikentää tulokehitystä. Taloustaantumilla on myös monenlaisia vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen.

Työmarkkinatilanteen heikentyessä ja työttömyyden kasvaessa ihmisten ajankäyttö voi muuttua radikaalistikin. Taantumien vaikutuksia ihmisten ajankäyttöön ei ole kuitenkaan juurikaan eritelty, koska tähän tarkoitukseen soveltuvia aineistoja ei ole useinkaan saatavilla. Ajankäyttöä voidaan selvittää erityisillä ajankäyttötutkimuksilla. Näissä kyselytutkimuksissa vastaajat pitävät eräänlaista päiväkirjaa ja kirjaavat siihen yksityiskohtaisesti päivän tapahtumat sekä niihin kuluneen ajan. Ajankäyttötutkimusten avulla voidaan tämän ansiosta kurkistaa palkansaajien arjen salaisuuksiin.

Tuoreessa tutkimuksessa on tarkasteltu amerikkalaisen kotitalouksien ajankäyttöä ja erityisesti siinä tapahtuvia muutoksia taloustilanteen keikkuessa. Tutkimuksessa tarkastellaan ennen kaikkea sitä, mihin ihmiset käyttävät taloustaantumien myötä vähentyneen työaikansa. Tutkimuksessa hyödynnetään osavaltioiden erilaista talouskehitystä, koska vaikeat ajat eivät kohtele samalla tavalla kaikkia valtakunnan nurkkia. Tutkimuksessa havaitaan, että suurin piirtein 30–40 prosenttia vähentyneestä työajasta käytetään kotitöihin, joihin lukeutuvat mm. siivoaminen. Taantumien pitäisi tämän valossa näkyä mm. kirkkaina ikkunoina. 30 prosenttia vähentyneestä työajasta käytetään nukkumiseen ja television katsomiseen. Loppuosa vähentyneestä työajasta puolestaan hulahtaa pääasiassa muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Taantuma ei siis takaa pitkiä yöunia, mutta jonkinlaista venymistä sopii kuitenkin odottaa.