Suomen Neuvostoliittoon suuntautuvan viennin vaihtelut verrattuna länsiviennin vaihteluihin 1.1.1955–31.3.1974. Spektraalitarkastelu

Työpaperit 1 Hemmilä Pekka