Suomalaisyritysten kansainvälistymisen vaikutus kotimaan investointeihin: seitsemän yritysesimerkkiä

Muut julkaisut Raportit 19 Ritva Pitkänen, Pekka Sauramo

Raportissa tarkastellaan yritysten kansainvälistymisstrategian ja kotimaahan suuntautuvien investointien yhteyttä. Tutkimus on tapaustutkimus seitsemän merkittävän suomalaiskonsernin kehityksestä noin kymmenen vuoden ajanjakson aikana.

Tarkastelut on tehty analysoimalla yritysten vuosikertomuksia ja tilinpäätöksiä. Näkökulma on konsernin näkökulma – konsernien kotimaassa toimivia merkittäviä yhtiöitä käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Kansainvälistymiskehitystä on kuvattu yhdellä keskeisellä liiketoiminnan laajentamistavalla eli yrityskaupoilla.

Tutkimuksen yritysjoukossa yritysten kansainvälistymistavalla ja investointien kohdentumisella on selvä riippuvuus. Mitä enemmän yritksen liiketoiminnan kasvu on suuntautunut ulkomaille, sitä suurempi osuus sen investoinneista on suuntautunut ulkomaille. Ulkomaille suuntautuneiden esimerkkiyritysten investointivilkkaus Suomessa on ollut vähäisempää kuin teollisuudessa keskimäärin. Lisäksi mitä suuremman osan käytettävissä olevista varoistaan konserni käyttää ulkomaisiin yritysostoihin, sitä vähemmän se näyttäisi investoivan kotimaahan. Yritysten sijaintipäätökset kuvastuvat investointiaktiivisuudessa.

Esimerkkiyritysten laajentuminen ulkomaille on tapahtunut keskeisesti yritysostojen ja fuusioiden kautta. Merkittävien ulkomaisten yritysostojen tärkeänä motiivina on ollut halu vaikuttaa markkinoiden yhdentymiseen ja nousta globaalisesti johtavaan tai nykyistä merkittävämpään asemaan markkinoilla. Näyttää siltä, että markkina-asemien puolustaminen ja markkinavoiman kasvattaminen on johtanut henkilökuntamäärän ja investointien vähenemiseen Suomessa.

Tapaustutkimuksemme perustulos voidaan tiivistää yleistäen teesiin “sijainti seuraa strategiaa ja investoinnit sijaintipäätöstä”. Liiketoimintaa ulkomaille on laajennettu tavalla, joka on johtanut kotimaan suhteellisen merkityksen laskuun.

Julkaistu: 10.11.2010
ISBN: 978-952-209-087-4
ISSN: 1795-2832
Hinta: 13,50 €
Tiedote