Suhdannenäkymät: kauppa ja liike-elämän palvelut, matkailu- ja ravintola-ala sekä teollisuus ja rakentaminen

Ennustejulkaisut Toimialaennusteet Sakari Lähdemäki

Toimialaennusteessa käydään läpi seuraavien toimialojen suhdannenäkymät vuosille 2021–2022; teollisuus, rakentaminen, kauppa, kuljetus ja varastointi, informaatio ja viestintä, ravitsemus- ja matkailuala, rahoitus- ja vakuutustoiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta. Toimialakohtaiset ennusteet perustuvat ekonometriseen mallinnukseen. Palkansaajien tutkimuslaitoksen viimeisintä koko talouden ennustetta käytetään pohjana toimialoittaisia ennusteita laadittaessa.