Stature and life-time labor market outcomes: Accounting for unobserved differences

Työpaperit 280 Petri Böckerman, Jari Vainiomäki

Tutkimuksessa tarkastellaan henkilön pituuden vaikutusta ansiotuloihin ja työllisyyteen. Tarkastelu perustuu suomalaiseen kaksosaineistoon, jonka avulla on mahdollisuus ottaa huomioon havaitsemattomien tekijöiden vaikutus aikaisempia tutkimuksia paremmin. Näitä tekijöitä ovat mm. henkilöiden kognitiivinen kyvykkyys. Tulokset osoittavat, että identtisten naiskaksosten välillä on pituuteen liittyvä palkkapreemio, mutta vastaavaa vaikutusta ei saada identtisille mieskaksosille. Tulosta voidaan tulkita siten, että ei-havaittava kognitiivinen kyvykkyys selittää pituuden vaikutuksen elinkaaren tuloihin miehillä. Sen sijaan naisilla lisätarkastelut antavat viitteitä siitä, että pituuden palkkaa kasvattava vaikutus voi selittyä osaltaan syrjinnällä lyhyitä naisia kohtaan.

Julkaistu: 1.11.2012
JEL: I10, J23, J31
ISBN: 978-952-209-106-2
ISSN: 1795-1801