Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaki ei saavuta tavoitteitaan

Lausunnot Ilpo Suoniemi

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa STM 104:00/2017

Lausunto annettiin sähköisenä kyselylomakkeena. Siinä lausunnon ydin kiteytyy kysymyksiin 1.-8. Seuraavassa annetaan vastaukset lausuntopyynnön kysymyksiin ja perusteluja vastauksiin. Lausuntopyynnön kysymykset ja lain tavoitteiden väliset yhteydet kietoutuvat toisiinsa, joten kohtaan1 on annettu pidempi taustoittava vastaus, joka soveltuu osin myös muihin kohtiin. Sitä täydennetään muilla näkökohdilla kohdissa 2.-8.